Ön Bilgilendirme Formu

Son Güncelleme : 01 Ocak 2022

Madde 1 – Konu

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusunu, Luhmann Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Luhmann”) ile internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon cihazlarıyla ve/veya  Luhmann uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla ve VantaPhone Mobil Uygulaması (“VantaPhone”) ile internet üzerinden VantaPhone Hizmetlerine  (“VantaPhone Hizmeti”) erişebilmek isteyen kullanıcıya (“Abone”) abonelik tesis ettiği, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen VantaPhone Hizmetinin sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Abone’nin bilgilendirilmesidir.

Madde 2 – Hizmeti Sağlayan Firma Bilgileri

Unvanı: Luhmann Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Luhmann”)

 

Adresi: Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A25 10D Z06 Esenler İSTANBUL

 

Mersis No: 0609-0838-8510-0001

 

Telefon: +90 (850) 888 6930

 

Eposta: info@luhmann.com.tr

Madde 3 – Hizmetin Nitelikleri, Kullanımı ve Abonelik Türleri ve Ücretleri

3.1. VantaPhone hizmetlerinin temel özellikleri, içerikleri, konuları  vantaphone.com internet sitesinde  ve mobil uygulamanin abonelik bölümünde belirtilmektedir.

 

3.2. Abone, seçtiği abonelik türüne göre abonelik ücretini ödediği sürece (Luhmann’ın ücretleri güncelleme hakkı saklıdır.)   VantaPhone hizmetinden faydalanabilecek ve VantaPhone hizmet içerikleri (Luhmann’ın hizmet içeriklerini değiştirme, güncelleme ve kaldırma hakkı saklıdır) VantaPhone mobil uygulamasından sağlanacaktır.

 

3.3. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Luhmann’a bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone VantaPhone Hizmetleri’ne erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik ücreti her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilmek üzere VP+ paketi için 59.99TL dir. (Tüm vergiler dahil).

 

3.4. Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle yıllık (360) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Luhmann’a bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone VantaPhone Hizmetleri’ne erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

3.5. Kampanya Kodu Kullanılması: Abone’nin, Abonelik Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra herhangi bir kampanyadan yararlanması halinde kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacak olup kampanya bitim tarihi itibariyle yaptığı seçime göre işbu maddenin 3.3. veya 3.4. maddesindeki abonelik koşulları devam edecektir.

 

3.6. Luhmann’ın, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiş olan abonelik ücretinde ve abonelik türlerinde yenilenen dönemden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik türleri ile koşullarındaki değişiklikleri Abone kabul etmediği takdirde güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aboneliğini sonlandırma/iptal hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve/veya abonelik türlerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 4 – Hizmetin Teslimi ve İfa Yeri

4.1. Abone tarafından, VantaPhone Hizmetine erişim için Ön Bilgilendirme Formu ve Abonelik Sözleşmesi okunup kabul edildikten sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren VantaPhone Hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.

 

4.2. Abonelik sözleşmesinin kurulması esnasında ve/veya yenilenen dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin Luhmann tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak Luhmann’ın VantaPhone Hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.

Madde 5 – Cayma Hakkı

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan VantaPhone Hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6  – Genel Hükümler

6.1. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu olan VantaPhone Hizmetlerinin temel nitelikleri, abonelik türleri ve vergiler dahil abonelik ücretleri, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Abone, VantaPhone Hizmetleri’nin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

6.3. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Luhmann’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 – Abone İtiraz ve Şikayetleri

Abone, VantaPhone Hizmetlerine ilişkin şikayetlerini destek@vantaphone.com e-posta adresine elektronik posta göndererek veya vantaphone.com internet sitesindeki iletişim formunu kullanarak iletebilir. Ayrıca Abone, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Aralık ayında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir.

Madde 8 – Kişisel Verilerin Korunması

Luhmann tarafından, abonelik kurulması, abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından paylaşılan isim, soy isim, email adresi, telefon numarası vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Abonelik işlemlerinin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler Luhmann tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun okuyarak kendisi tarafından abonelik işlemleri kapsamında ve abonelik amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

 

Abone, www.vantaphone.com internet sitesinde yer alan iletişim formunu kullanarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini destek@vantaphone.com adresine kimliğini tespit edici belgeler ile iletebilir Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A25 10D Z06 Esenler İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir. Luhmann tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Luhmann talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH: