Abonelik Sözleşmesi

Son Güncelleme : 01 Ocak 2022

Madde 1- Taraflar

İşbu Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Luhmann Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Luhmann”) ile internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon cihazlarıyla ve/veya  Luhmann uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla ve VantaPhone Mobil Uygulaması (“VantaPhone”) ile internet üzerinden VantaPhone Hizmetlerine  (“VantaPhone Hizmeti”) erişebilmek isteyen kullanıcı (“Abone”) arasında elektronik ortamda kurulmaktadır.

İşbu Sözleşme’de Luhmann ve Abone ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Luhmann’ın işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar VantaPhone mobil uygulaması üzerinden VantaPhone hizmetlerini Luhmann tarafından belirlenen ücret ve şartlarda Abone’ye sunmasına ve Abone’nin de yine işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda abonelik oluşturmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleri ile abonelik koşullarının belirlenmesi oluşturmaktadır.

Madde 3 – Abonelik Süreci ve İşlemleri

3.1. Ön Bilgilendirme

 

Abone, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetinin abonelik bedeli ve türleri, ödeme şekli, temel özellikleri, teslimatı ve diğer tüm hususlarla ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu, Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu ve Ön Bilgilendirme Formu’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

3.2. Aboneliğin Kurulması ve Yürürlük

 

Abone’nin işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formunu eksiksiz olarak okuduktan sonra elektronik ortamda bulunan “Ön Bilgilendirme Formunu ve Abonelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Luhmann kayıtlarına geçmesiyle birlikte abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Abonelik ilişkisi kurulacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri tarafından Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Abone, Sözleşme konusu VantaPhone hizmetinin fiziki olarak teslim edilen bir hizmet olmadığını, VantaPhone hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını kabul ve beyan etmektedir.

 

VantaPhone hizmetine abone olmak için Abone’nin bulunduğu bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmak gerekir. Reşit olmayanların VantaPhone hizmetinden yararlanabilmesi için bir yetişkin gözetiminde olmaları gerekmektedir.

 

3.3. Abonelik Türleri

 

3.3.1. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Luhmann’a bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone VantaPhon hizmetlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

3.3.2. Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi: Bu abonelik ücretlendirmesinde Abone tarafından abonelik yenileme tarihinden önce abonelik sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle yıllık (360) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme aracından tahsil edilecektir. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce aboneliğin iptali talebinin Luhmann’a bildirilmesi gerekmektedir. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde yenileme tarihine kadar Abone VantaPhone hizmetlerine erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

3.4. Aboneliğin Devamı

 

VantaPhone hizmetleri aboneliği, Abone’nin hizmet alma iradesi devam ettiği, abonelik ücretini ödediği, Sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiği ve Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği müddetçe devam eder. Abone’nin, Luhmann tarafından sunulan VantaPhone himetlerine ulaşabilmesi için internet erişimine ve VantaPhone hizmetlerini destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.

Madde 4 – Abonelik Ücreti

4.1. Abone, alacağı VantaPhone aboneliği karşılığında Luhmann’a, önceden Luhmann tarafından belirlenen abonelik ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Abone, abonelik ücretini ödemedikçe VantaPhone hizmetleri içeriklerinden faydalanamayacağını ve VantaPhone hizmetleri içeriklerine ulaşamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. Abone, abonelik ücretini ödemek üzere Luhmann’a güncel, üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilen ve etkin bir ödeme yöntemi belirtmek zorundadır. Abone, ücretini ödediği abonelik süresi sona ermeden önce aboneliğini iptal etmediği takdirde Luhmann’a bir sonraki faturalama döneminin abonelik ücretini, tercih ettiği yöntem üzerinden tahsil etme yetkisi vermiş olur.

 

4.3. Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme yönteminin geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi halinde; Abone, Luhmann’ın sunmuş olduğu VantaPhone hizmetlerinden yararlanamayacağını ve her halükarda ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini kabul ve taahhüt eder. Abone’nin VantaPhone hizmetleri içeriklerine ulaşmak için kullanacağı internet erişimi ücretleri kendi sorumluluğundadır.

 

4.4. Abone, ödemiş olduğu abonelik ücretini hiçbir koşulda iade alamaz. Abone’nin VantaPhone hizmetlerinden faydalanmaması ödenmiş olunan abonelik ücretinin iadesi için haklı bir sebep oluşturmayacaktır.

Madde 5 – Faturalama

Abonelik ücreti ve VantaPhone himetlerine erişmesine bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi VantaPhone himetlerine ulaşılmasından kaynaklanan diğer tüm masraflar Abone’ye faturalandırılacaktır. VantaPhone himetlerine erişilmesinden kaynaklanan bu faturalandırma işlemi her Abone’nin abonelik tarihinin başlangıcına göre değişebilecek olup Luhmann, mükerrer ödeme olmamasına dikkat etmek kaydıyla faturalama tarihinde değişiklik yapma hakkını haizdir.

Madde 6 – Sözleşme Değişiklikleri

Luhmann’ın, işbu Sözleşme koşullarında ve abonelik ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya Sözleşme koşullarındaki değişiklikler, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiş olan yenilenen dönemde geçerli olacaktır. Abone’nin, bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar feshetme hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve Sözleşme’de yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 7 – Abone’nın Beyan ve Yükümlülükleri

7.1. Abone, VantaPhone himetlerine erişim sağlarken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda Abone, Luhmann’ın sunacağı VantaPhone hizmeti aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri Luhmann’ın izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul etmiş sayılır. Bundan başka Abone, Luhmann tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder.

 

7.2. Abone tarafından VantaPhone hizmetleri hakkında herhangi bir paylaşım yapılması Abone’nin kendi sorumluluğunda olup Abone’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde Luhmann sorumlu değildir. Şu kadar ki Abone, Üyelik Koşulları’nda ve işbu Abonelik Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak VantaPhone hizmeti sağlayan Luhmann’ın VantaPhone hizmetleri’nin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlamasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda Luhmann’dan talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3. Abone, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Abone’nin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, aboneliği sonlandırılabilecek olup Luhmann’ın fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi Abone’nin 3. kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin Luhmann’ın mesuliyeti bulunmamaktadır.

 

7.4. Abone, VantaPhone hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Abone, hizmete erişmekte kullanılan VantaPhone hizmetlerinı destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Abone’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu Luhmann’a bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Luhmann, aboneliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.

 

7.5. Abone, başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, Abone olmak için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Luhmann ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. Abone, Luhmann tarafından sağlanacak VantaPhone hizmetlerinin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Luhmann’ın VantaPhone hizmetlerini dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.7. Abone, Luhmann’ın teknik bir sorun ve/veya teknolojik geliştirmeler nedeniyle VantaPhone hizmetlerini geçici olarak askıya alabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda Abone, Luhmann’dan zarar, tazminat vb. hiçbir isim altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.

Madde 8 – Abonelik Hakkının Devredilmezliği ve Coğrafi Sınırlılığı

8.1. VantaPhone hizmetleri Abone’nin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yöneliktir. Abone’ye VantaPhone hizmetlerine erişmesine izin veren sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır.

 

8.2. Abone, aboneliğin getirdiği hakları devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Aboneliğe ilişkin hakların Abone’nin hanesi dışından birisinin kullanıldığının tespiti halinde Luhmann, aboneliği doğrudan sonlandırabileceği gibi uğramış olduğu zararı tazmin etme hakkına da sahiptir.

 

8.3. VantaPhone hizmetleri içerikleri, Türkiye’de ve/veya söz konusu içeriğin lisansına sahip olunan coğrafi bölgelerde izlenilebilir.

Madde 9 – Abonelik İptali ve Sözleşmenin Sona Ermesi

9.1. Abone, aboneliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde ücreti halihazırda ödenen abonelik süresi sonuna kadar VantaPhone hizmetleri içeriklerinden faydalanılmaya devam edilebilecektir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde, abonelik hesabı ücreti ödenen abonelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. VantaPhone hizmetlerine abone olunurken ödeme yöntemi olarak üçüncü kişilerin ödeme yapması yöntemi kullanıldıysa abonelik iptal edilirken söz konusu iptal işleminde üçüncü kişinin işlemi gerçekleştirmesi gerekebilecektir.

 

9.2. Luhmann, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulan VantaPhone hizmetlerini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda Abone, Luhmann’dan hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 10 – Muhtelif Hükümler

10.1. Bu Sözleşme koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

 

10.2. Luhmann, bu Sözleşme koşullarının kabul edilmesiyle kurulan abonelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. VantaPhone hizmetlerina abone olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur.

 

10.3. Abone hesabıyla ilgili her türlü bilgi Abone’ye yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Luhmann ile paylaşılması önemlidir. Abone tarafından Luhmann’a verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Luhmann’a bildirilmesi gerekmektedir. Abone’nin, iletişim adresine gönderilen içeriklerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.

 

10.4. Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Luhmann’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

10.5. Luhmann, VantaPhone hizmetleri’nde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 11 – Sorumluluğun Sınırlandırılması

Luhmann, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Abonelere en iyi şekilde hizmet vermek Luhmann’ın en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Abone, Luhmann’a karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya hakları sınırlamayacaktır. Luhmann, herhangi bir ortamda sunulan içerik ya da programlarının, Luhmann’a iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.

Madde 12 – Kişisel Verilerin Korunması

12.1. Abone, Ön Bilgilendirme Formu’nu, VantaPhone hizmetleri’nde yer alan “KVK ve Gizlilik Politikasını” okuduğunu, Luhmann’ın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

12.2. Luhmann tarafından, Sözleşme’nin ifası ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Abone tarafından paylaşılan isim, soy isim, email adresi, telefon numarası vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Sözleşme’nin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Abone tarafından iletilen kişisel veriler Luhmann tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Abone, işbu Sözleşme’yi kabul ederek kendisi tarafından Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’nin amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

 

12.3. Abone, www.vantaphone.com internet sitesinde yer alan iletişim formunu kullanarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini destek@vantaphone.com adresine kimliğini tespit edici belgeler ile iletebilir, Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A25 10D Z06 Esenler adresine iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir. Luhmann tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Luhmann talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Abone’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Abone, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Madde 13 – Uyuşmazlıkların Çözümü

13.1. Abone, her yıl Aralık ayında ilgili Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir.

 

13.2. İşbu Sözleşme koşullarından ve uygulamasından kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 14 – Damga Vergisi

İşbu Sözleşme nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi Abone tarafından ödenecek olup bu tutar Abone’nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak Luhmann tarafından tahsil edilecektir